Dịch vụ điều chỉnh tên dự án đầu tư

dich-vu-dieu-chinh-ten-du-an-dau-tu

Điều chỉnh tên dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ 10 ngày làm việc với giá dịch vụ cực kỳ ưu đãi. Chúng tôi hỗ trợ miễn phí chi phí công chứng, dịch thuật tài liệu và cam kết bàn giao kết quả tận nơi cho khách hàng.

dich-vu-dieu-chinh-ten-du-an-dau-tu

Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016.

Hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Biểu mẫu trong Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT)

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án.

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu, soạn thảo hồ sơ 

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu, soạn thảo hồ sơ theo các thông tin chính xác theo các đầu mục hồ sơ kể trên. Một lưu ý quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ đó là các giấy tờ, tài liệu từ nước ngoài cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng. Ngoài ra, trong một số trường hợp cơ quan quản lý đầu tư sẽ yêu cầu nhà đầu tư bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm căn cứ xét duyệt hồ sơ.

Số lượng hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục là 01 bộ gốc và 03 bộ sao (không cần công chứng, chứng thực). Ngoài ra, nhà đầu tư nên lưu 01 bộ hồ sơ đầy đủ tại trụ sở công ty để tra cứu khi cần thiết.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Sau khi chuẩn bị đủ đầu mục và số lượng hồ sơ, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trình tự nộp như sau:

– Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 04 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 03 bản sao) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhận Giấy hẹn kết quả giải quyết.

Lưu ý: Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư phải nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đó.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại.

Lưu ý: Thay đổi tên dự dán đầu tư không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ đang có của nhà đầu tư.

Khách hàng cần cung cấp giấy tờ gì?

Để thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, khách hàng chỉ cần cung cấp các giấy tờ sau: 

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (nếu có).

Các giấy tờ cung cấp chỉ yêu cầu bản photo hoặc bản scan, chụp ảnh rõ nét. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng công chứng, chứng thực các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định.

Hỗ trợ miễn phí sau Dịch vụ điều chỉnh tên dự án đầu tư

Ngoài thực hiện nội dung dịch vụ đã cung cấp ở trên, sau khi hoàn thành công việc chúng tôi tiếp tục hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ cho khách hàng các vấn đề khác khi hoạt động.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo MIỄN PHÍ 01 bộ hồ sơ đầy đủ để lưu tại công ty theo đề nghị của khách hàng. Cụ thể:

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông công ty.

– Biên bản bầu chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị.

– Quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị; giám đốc/tổng giám đốc/…

Đến với Dịch vụ điều chỉnh tên dự án đầu tư của chúng tôi, bạn sẽ luôn hài lòng về chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về thời hạn, bảo đảm chất lượng phục vụ và không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

Hỗ trợ tư vấn 24/7 

Lvn Tu Van Luat Viet Nam (18)