Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

dich-vu-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh trọn gói với giá ưu đãi và nhiều mức dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Giá dịch vụ là trọn gói, cam kết không phát sinh chi phí.

dich-vu-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Tiếp nhận thông tin và tư vấn quy định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty dựa trên các thông tin đã thống nhất với khách hàng.

– Công chứng, chứng thực các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục. Khách hàng được MIỄN PHÍ công chứng, chứng thực giấy tờ và chỉ cần cung cấp bản photo (hoặc bản scan) giấy tờ theo đề nghị của chúng tôi.

– Đại diện khách hàng thực hiện toàn bộ các khâu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ nộp hồ sơ đến khi nhận được kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

– Bàn giao giấy tờ, tài liệu tận tay khách hàng.

Giấy tờ chúng tôi soạn thảo, chuẩn bị bao gồm những giấy tờ nào?

– Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.

– Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

– Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

– Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại đại diện theo pháp luật mới.

– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính.

Một số quy định quan trọng về ngành nghề kinh doanh

– Chủ doanh nghiệp được chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

– Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền không có danh sách ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Bạn cần truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tra cứu danh mục ngành nghề kinh doanh bằng cách tìm kiếm mã số doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó

Hỗ trợ miễn phí sau khi sử dụng dịch vụ

Ngoài nội dung công việc khi thực hiện dịch vụ đã cung cấp ở trên, sau khi hoàn thành công việc chúng tôi tiếp tục hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ cho khách hàng một số dịch vụ khác để phục vụ hoạt động của công ty.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo MIỄN PHÍ 01 bộ hồ sơ đầy đủ để lưu tại công ty theo đề nghị của khách hàng. Cụ thể:

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông công ty.

– Biên bản bầu chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị.

– Quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị; giám đốc/tổng giám đốc/…

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của chúng tôi là dịch vụ trọn gói, cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác ngoài phí dịch vụ đã báo trước. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về thời hạn, bảo đảm chất lượng phục vụ và không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

 

 

Hỗ trợ tư vấn 24/7 

Lvn Tu Van Luat Viet Nam (18)