Điều kiện đầu tư dịch vụ giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài

Dieu Kien Dau Tu Dich Vu Giao Duc Cua Nha Dau Tu Nuoc Ngoai

Giáo dục luôn là lĩnh vực được xã hội quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy, nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư kinh doanh lĩnh vực này.  Tuy nhiên, do đặc thù của lĩnh vực giáo dục, nhà đầu tư nước ngoài được quy định những điều kiện riêng khi đầu tư kinh doanh lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn đọc về điều kiện đầu tư dịch vụ giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý điều kiện đầu tư dịch vụ giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài

WTO.

– FTAs (Hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên của ASEAN).

– AFAS (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ).

– AANZFTA (Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – AUSTRALIA/NEW ZEALAND)

Dieu Kien Dau Tu Dich Vu Giao Duc Cua Nha Dau Tu Nuoc Ngoai

Điều kiện đầu tư dịch vụ giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài

» Theo WTO, FTAs, AFAS:

– Lĩnh vực cam kết: Kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học kinh doanh, quản trị kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ.

– Phạm vi hoạt động: Giáo dục phổ thông, giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn và dịch vụ giáo dục khác (bao gồm đào tạo ngoại ngữ).

– Điều kiện khác: chương trình đào tạo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

– Hình thức đầu tư: Liên doanh; 100% vốn nước ngoài.

» Theo AANZFTA:

– Lĩnh vực cam kết: nông nghiệp, kiến trúc, đóng tàu (buiding), quản trị doanh nghiệp, quản lý, kinh tế học, sư phạm, kỹ thuật, khoa học máy tính, xây dựng, hệ thống thông tin, môi trường, khảo sát, dịch vụ cộng đồng, đất đai và tài nguyên biển, chăn nuôi, nghiên cứu ngôn ngữ, luật, nghiên cứu quy phạm pháp luật, khoa học đời sống, sản xuất, toán học, khoa học y tế, y học, dịch vụ nha khoa, giáo dục đa lĩnh vực, điều dưỡng, dược, khoa học vật lý, khoa học, dịch vụ, ẩm thực và du lịch, vận tải, khoa học thú y, nghệ thuật biểu diễn và thị giác

– Phạm vi hoạt động: Giáo dục phổ thông cơ sở, giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp dành cho học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 9 theo quy định của pháp luật Việt Nam, giáo dục bậc cao.

– Điều kiện khác: chương trình đào tạo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

» Theo quy định của Pháp luật Việt Nam:

– Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non: Từ trên 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

– Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông: Từ trên 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng.

– Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: Từ trên 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

– Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học: Từ trên 150 triệu đồng/sinh viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 300 tỷ đồng.

– Dự án đầu tư xin mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có suất đầu tư và vốn đầu tư ít nhất tương đương mức quy định cho việc thành lập các cơ sở giáo dục nêu trên.

– Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức quy định.

– Hình thức đầu tư: Liên doanh; 100% vốn nước ngoài.

Điều kiện đầu tư lĩnh vực giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài

» Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư lĩnh vực giáo dục Việt Nam theo 2 hình thức đầu tư chính như sau:

– Đầu tư trực tiếp: Thành lập dự án đầu tư nước ngoài và thành lập công ty thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

– Đầu tư gián tiếp: góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty đang kinh doanh lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

» Loại hình cơ sở giáo dục được áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

– Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

– Cơ sở giáo dục mầm non theo chương trình giao dục của nước ngoài, dành cho trẻ em người nước ngoài (trường mầm non, trường mẫu giáo,…).

– Cơ sở giáo dục phổ thông: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học.

– Cơ sở giáo dục đại học: trường đại học, học viện,…

– Phân hiêu của cở sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục đại học.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về điều kiện đầu tư lĩnh vực giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bạn đọc nếu còn thắc mắc nào khác vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất.

Hỗ trợ tư vấn 24/7 

Lvn Tu Van Luat Viet Nam (18)