Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Huong Bao Hiem That Nghiep 1

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp là việc cấp thiết để giải quyết khó khăn cho người lao động khi mất việc mà chưa tìm được việc mới. Người lao động cần nắm rõ về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ quyền lợi của bản thân một cách tối đa.

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ bảo hiểm quan trọng để giúp người lao động có đủ tiền sinh sống trong thời gian chưa tìm được công việc mới. Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần đáp ứng các điều kiện luật đinh. Đồng thời, với từng người tham gia mức bảo hiểm và thời gian đóng báo hiểm khác nhau cũng nhận được mức trợ cấp khác nhau. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những vấn đề về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất hiện nay (cập nhật 2022).

Huong Bao Hiem That Nghiep 1

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Điều kiện đầu tiên để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động phải nghỉ việc tại nơi làm việc cũ, tức là chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người lao động cần yêu cầu người sử dụng lao động (Công ty, hộ kinh doanh,…) cung cấp quyết định nghỉ việc để làm căn cứ khi thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Pháp luật quy định các trường hợp mà người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đó là:

  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
  • Người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian quy định

Người lao động cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian tham gia phải từ 12 tháng trở lên. Cụ thể:

– Tham gia từ 12 tháng trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn.

– Tham gia từ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

3. Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: chị A hộ khẩu tại Thanh Hóa, sống và làm việc tại Hà Nội thì nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tại Hà Nội.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Nếu trong vòng 15 ngày sau khi nộp hồ sơ mà người lao động chưa tìm được việc mới thì người lao động có thể được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Trung tâm Giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động. Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ. Nếu trong 15 ngày này mà người lao động tìm được việc mới thì không đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện này được pháp luật quy định các trường hợp ngoại lệ như sau:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp phụ thuộc vào mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng hàng tháng bằng 60% mức lương bình quân đóng bảo hiểm của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Cụ thể, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp X 60%

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức hưởng hàng tháng không vượt quá 05 lần mức lương cơ sở.

Đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định, mức hưởng hàng tháng không vượt quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động.

Thời gian được nhận trợ cấp thất nghiệp

Số tháng người lao động được nhận trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Lưu ý khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời gian hưởng trợ cấp, hàng tháng người lao động phải thông báo về việc đang thực hiện tìm kiếm việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm nơi nộp hồ sơ.

– Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng nếu thời gian thông báo tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc các trường hợp:

+ Nam từ đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên.

+ Nghỉ dưỡng thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

+ Bị bệnh phải điều trị dài ngày có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

+ Đang hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng.

+ Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng nếu thời gian thông báo tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc các trường hợp:

+ Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp “Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền)“, có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.

+ Ảnh hưởng hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh, có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

+ Cha/mẹ/vợ/chồng/con của người lao động chết, người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Trên đây là nội dung các quy định về điều kiện và mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất. Chúng tôi mong rằng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho người lao động để bảo vệ quyền lợi của mình một cách đầy đủ, kịp thời.

Hỗ trợ tư vấn 24/7 

Lvn Tu Van Luat Viet Nam (18)