Thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

Thu Tuc Thay Doi Giay Phep Dau Tu

Khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung dự án, bạn cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn đọc về hồ sơ, cách thức tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
  • Đề xuất dự án đầu tư điều chỉnh.
  • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư.
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án.
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.
  • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới (nếu thay đổi địa điểm dự án đầu tư).
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của địa điểm mới (nếu thay đổi địa điểm dự án đầu tư).
  • Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư (nếu điều chỉnh tăng vốn đầu tư).
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc công ty mẹ (nếu điều chỉnh tăng vốn vay).
  • Các giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư.

Thu Tuc Thay Doi Giay Phep Dau Tu

Thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

» Cơ quan có thẩm quyền

– Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao: nếu dự án có địa điểm nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

– Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư: nếu dự án có địa điểm nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

» Trình tự thực hiện

Thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư

Bước 2: Nộp 04 bộ hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ. Nếu dự án thuộc trường hợp phải xin ý kiến thì thực hiện bước 4; nếu không thì thực hiện tiếp bước 5.

Bước 4: cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi công văn và hồ sơ xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành về nội dung thay đổi của dự án đầu tư.

Bước 5: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định về việc cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh hoặc từ chối cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh.

Bước 6: Nếu nội dung thay đổi của dự án có liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh (như: địa điểm, mục tiêu, nhà đầu tư,…) thì công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

» Thời gian thực hiện thủ tục

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư cụ thể như sau:

– 01 ngày làm việc để nộp hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– 15 ngày làm việc để cơ quan quản lý đầu tư thẩm tra hồ sơ đã nộp.

– 10-20 ngày làm việc để các cơ quan chuyên ngành cho ý kiến về nội dung thay đổi của dự án đầu tư.

– 05 ngày làm việc để cơ quan quản lý đầu tư xem xét chấp thuận/không chấp thuận thay đổi giấy phép đầu tư.

– 05 ngày làm việc để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty thực hiện dự án đầu tư.

Như vậy, tổng thời gian thực hiện thủ tục là:

– 15 ngày làm việc nếu nội dung thay đổi không phải xin ý kiến cơ quan chuyên ngành và không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– 20 ngày làm việc nếu dự án không phải xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành và làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– 25 – 35 ngày làm việc nếu dự án phải xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành và không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– 30 -40 ngày làm việc nếu dự án phải xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành và làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Ngày làm việc là các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Thay đổi giấy phép đầu tư là việc làm cần thiết để đảm bảo dự án của nhà đầu tư hoạt động đúng pháp luật. Với dịch vụ của chúng tôi, thủ tục này sẽ được thực hiện đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí.

 

 

Hỗ trợ tư vấn 24/7 

Lvn Tu Van Luat Viet Nam (18)