Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, đừng bỏ qua bài viết này. Những vấn đề quan trọng nhất của loại hình này sẽ được chúng tôi chia sẻ đến các bạn ngay sau đây.

Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (sau đây gọi tắt là Công ty TNHH 2 thành viên) được Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

– Là loại hình doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

– Là pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty TNHH 2 thành viên không được phát hành cổ phần.

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han 2 Thanh Vien Tro Len 5

» Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên

– Có từ 02 đến 50 thành viên góp vốn trong công ty. Nếu ít hơn hoặc nhiều hơn số lượng thành viên góp vốn này thì công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình công ty.

– Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình.

– Các thành viên đều có quyền tham gia quyết định các vấn đề của công ty. Quyền quyết định các vấn đề phụ thuộc vào tỷ lệ vốn của thành viên nắm giữ.

– Không được phát hành cổ phần, cổ phiếu và các loại chứng khoán.

– Thành viên góp vốn bị những hạn chế nhất định khi chuyển nhượng cổ phần: ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty trước. Nếu không có thành viên khác trong công ty nhận chuyển nhượng thì mới được chuyển nhượng cho người khác.

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Bộ máy quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

– Hội đồng thành viên: là tất cả các thành viên trong công ty. Hội đồng thành viên có quyền quyết định cao nhất trong công ty TNHH 2 thành viên. Chủ tịch hội đồng thành viên là người đứng đầu hội đồng thành viên, có quyền chỉ đạo, điều hành cuộc họp của Hội đồng thành viên.

– Giám đốc/tổng giám đốc: quản lý công việc điều hành chung thường xuyên của công ty. Giám đốc/tổng giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp với Hội đồng thành viên.

– Ban kiểm soát: cơ quan độc lập được thành lập để giám sát hoạt động của hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc.

– Các phòng ban chuyên môn.

» Có thể tóm tắt cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han 2 Thanh Vien 4

Ưu điểm nổi bật của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên có nhiều ưu điểm rất đáng kể. Những ưu điểm nổi bật có thể kể tới như sau:

» Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn

Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn có thể hiểu là các thành viên góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm giới hạn trong phần vốn góp của mình. Trách nhiệm ở đây là các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác mà công ty phải chịu. Khi công ty có lợi nhuận, thành viên công ty được chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp của mình. Khi công ty thua lỗ và có các khoản nợ thì thành viên chỉ chịu trách nhiệm trả nợ tương ứng với phần vốn đã góp cho công ty. Phần nợ hay nghĩa vụ tài sản vượt quá phần vốn góp các thành viên không có nghĩa vụ phải trả.

» Số lượng thành viên góp vốn khá đông

Có thể có từ 02 đến 50 người tham gia góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên. Đây là con số phù hợp để tạo thành một công ty có quy mô vừa đến lớn. Với số lượng thành viên như vậy, công ty TNHH 2 thành viên cũng có thể huy động được sự đóng góp vốn không phải là nhỏ.

» Sự liên kết giữa các thành viên rất chặt chẽ

Trong công ty TNHH 2 thành viên, việc chuyển nhượng vốn có những hạn chế nhất định. Thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp cần phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại. Chỉ khi các thành viên khác không nhận thì thành viên đó mới có thể chuyển nhượng cho người ngoài. Chính vì vậy, không dễ để người ngoài có thể tham gia vào công ty TNHH 2 thành viên.

Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, công ty TNHH 2 thành viên còn có các nhược điểm riêng. Các nhược điểm có thể kể tới như sau:

» Giới hạn số lượng thành viên

Số lượng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên không được vượt quá 50 người. Nếu có nhiều hơn 50 thành viên sở hữu vốn thì công ty phải chuyển đổi thành loại hình công ty cổ phần.

» Khó thoái vốn khỏi công ty

Do đặc điểm hạn chế chuyển nhượng nên nếu một thành viên muốn rời bỏ công ty thì việc chuyển nhượng vốn không hề dễ dàng. Để có thể thoái vốn, thành viên đó phải được các thành viên còn lại nhận chuyển nhượng hoặc đồng ý cho chuyển nhượng phần vốn sở hữu cho người khác.

» Khó huy động vốn lớn

Công ty TNHH 2 thành viên không dễ tiếp nhận thành viên nên việc kêu gọi thêm vốn từ nguồn bên ngoài vào công ty là tương đối khó khăn. Hơn nữa, công ty TNHH 2 thành viên cũng không được phát hành cổ phần, cổ phiếu nên không thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, nếu công ty cần một lượng lớn vốn thì thương phải chuyển đổi thành hình thức công ty cổ phần.

Nói tóm lại, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có những ưu điểm rất nổi bật, nhưng cũng luôn tồn tại những nhược điểm nhất định. Chính vì vậy, các thành viên cần bàn bạc, thỏa thuận và cân nhắc trước khi lựa chọn loại hình này.

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ