Điều kiện kinh doanh hoạt động điện lực

Hiện nay, lĩnh vực điện lực đã được “mở cửa” cho các cá nhân, tổ chức ngoài quốc doanh doanh hoạt động với những điều kiện thông thoáng hơn rất nhiều. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những điều kiện kinh doanh hoạt động điện lực theo quy định mới nhất.

Cơ sở pháp lý

– Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi

– Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

– Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

Mã ngành kinh doanh

– Mã ngành 3511: Sản xuất điện (Bao gồm: thủy điện;  Nhiệt điện than; Nhiệt điện khí; Điện hạt nhân; Điện gió; Điện mặt trời, Điện khác)

– Mã ngành 3512: Truyền tải và phân phối điện

Dieu Kien Kinh Doanh Hoat Dong Dien Luc

Điều kiện kinh doanh hoạt động điện lực

1. Giấy phép kinh doanh hoạt động điện lực

– Giấy phép hoạt động điện lực (phát điện, truyền tải điện, phân phối điện,…)

– Cơ quan cấp: Bộ công thương

2. Điều kiện để đăng ký cấp “Giấy phép hoạt động phát điện”

Có ngành nghề trong đăng ký kinh doanh

– Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt.

– Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm (thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp).

– Người trực tiếp vận hành phải có chứng chỉ vận hành nhà máy điện

– Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực.

– Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.

– Có báo cáo đánh giá tác động môi trường (Giấy phép DTM)

– Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật (thường gọi Giấy phép phòng cháy chữa cháy).

3. Điều kiện để đăng ký cấp “Giấy phép hoạt động truyền tải điện”

Có ngành nghề trong đăng ký kinh doanh

– Có trang thiết bị công nghệ, công trình đường dây và trạm biến áp được xây dựng, lắp đặt theo thiết kế kỹ thuật được duyệt; được kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.

– Người trực tiếp quản lý kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành công nghệ kỹ thuật điện và có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền tải điện ít nhất 05 năm

– Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện, được đào tạo về an toàn điện và có giấy chứng nhận vận hành theo quy định.

– Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật (thường gọi Giấy phép phòng cháy chữa cháy).

4. Điều kiện để đăng ký cấp “giấy phép hoạt động phân phối điện

Có ngành nghề trong đăng ký kinh doanh

– Có trang thiết bị công nghệ, công trình đường dây và trạm biến áp được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định

Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 03 năm.

– Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật

– Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật (thường gọi Giấy phép phòng cháy chữa cháy).

5. Điều kiện để đăng ký cấp “giấy phép hoạt động bán buôn điện

Có ngành nghề trong đăng ký kinh doanh

– Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện, kỹ thuật, kinh tế, tài chính và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm

Trên đây llà nội dung các điều kiện mà doanh nghiệp cần đáp ứng để kinh doanh hoạt động điện lực. Đây là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng và có nhiều khuyến khích, ưu đãi từ phía nhà nước. Hoạt động kinh doanh này không chỉ đem đến cho doanh nghiệp lợi nhuận mà còn góp phần rất lớn và việc phát triển kinh tế – xã hội, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng.

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ