Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020 được Chính Phủ ban hành ngày 04/01/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Bạn đọc có thể tải toàn văn Nghị định 01/2021/NĐ-CP tại Link Google Drive sau đây:

Download Google Drive

Văn bản có liên quan:

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ