Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo trình tự nào?

Hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý là một trong những rào cản rất lớn đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Để kinh doanh tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần làm gì? Hãy tham khảo bài viết sau để tìm hiểu vấn đề này.

Những hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đầu tư là bỏ vốn (tiền, tài sản, máy móc,…) để kinh doanh thu lợi nhuận. Những nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam có rất nhiều lợi thế về vốn cũng như khoa học kỹ thuật. Vì vậy, chính sách của nhà nước ta luôn khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài.

Để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể thông qua các hình thức phổ biến là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

– Đầu tư trực tiếp là hình thức mà nhà đầu tư bỏ vốn để trực tiếp thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Với hình thức đầu tư này, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Đầu tư gián tiếp là hình thức mà nhà đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Với hình thức đầu tư này, nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật (hay còn gọi là thủ tục đăng ký góp vốn).

Nha Dau Tu Nuoc Ngoai

Trình tự đầu tư trực tiếp

Khi tham gia theo hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thực hiện theo trình tự như sau:

– Lập hồ sơ dự án đầu tư.

– Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư đã đăng ký.

– Thực hiện góp vốn đầu tư và tiến hành dự án theo tiến độ đã đăng ký.

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư định kỳ: hàng quý, 06 tháng và hàng năm.

>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký giấy phép đầu tư

Trình tự đầu tư gián tiếp

Khi tham gia theo hình thức đầu tư gián tiếp, các cá nhân, tổ chức đầu tư nước ngoài tiến hành thực hiện theo trình tự như sau:

– Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, góp vốn thông qua tài khoản vốn được lập tại ngân hàng ở Việt Nam.

– Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo thủ tục được pháp luật quy định.

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư định kỳ: hàng quý, 06 tháng và hàng năm.

>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký góp vốn

Trên đây là 2 hình thức đầu tư phổ biến được áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hoạt động kinh doanh, đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ