Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định về các loại biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các thủ tục có liên quan. Các loại biểu mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được áp dụng thống nhất trên cả nước.

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và đầu tư thông qua ngày 16/03/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.

Bạn đọc có thể tải toàn văn Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tại Link Google Drive sau đây:

Download Google Drive

Văn bản có liên quan:

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Luật Doanh nghiệp 2020.

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ