Thủ tục đăng ký kết hôn

Đăng ký kết hôn là thủ tục bắt buộc để được pháp luật và xã hội công nhận là vợ chồng. Thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào? Hãy cùng tham khảo qua bài viết sau đây.

Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi một trong hai bên cư trú.

Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

Hồ sơ đăng ký kết hôn

Giấy tờ cần xuất trình

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn chuyển tiếp).

– Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Giấy tờ cần phải nộp

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

– Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

thu-tuc-dang-ky-ket-hon

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn

– Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

– Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu xuất trình, nộp.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận cho người yêu cầu. Giấy tiếp nhận có ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn. Văn bản hướng dẫn phải nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ký, ghi rõ họ, tên vào văn bản hướng dẫn.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cán bộ tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định.

Trường hợp  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn.

– Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, cán bộ tư pháp – hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn.

Nếu các bên thấy nội dung đúng, phù hợp với hồ sơ đăng ký kết hôn thì cán bộ tư pháp – hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ và hướng dẫn các bên cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ, mỗi bên được nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; số lượng bản sao giấy đăng ký kết hôn được cấp theo yêu cầu.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký kết hôn. Bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục và các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề hôn nhân và gia đinh.

» Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ