Ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Các cá nhân và tổ chức nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư. Song song với đó, nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều ưu đãi do pháp luật quy định. Những ưu đãi đó là gì? Làm thế nào để được hưởng các ưu đãi đầu tư đó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Các hình thức ưu đãi đầu tư theo quy định

Luật Đầu tư hiện hành quy định các hình thức ưu đãi mà nhà đầu tư sẽ được hưởng bao gồm:

  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư;
  • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Uu Dai Dau Tu

Những dự án đầu tư nào được hưởng ưu đãi?

Luật Đầu tư hiện nay có quy định chung về ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. Điều này đảm bảo sự công bằng cho các thành phần kinh tế với nhau, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực phát triển cho tất cả các thành phần kinh tế.

Theo đó, khi đầu tư vào các dự án dưới đây, nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi tương ứng. Cụ thể là các dự án sau:

  • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.
  • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.
  • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Làm thế nào để được hưởng ưu đãi?

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đã được quy định.

Trên đây là các thông tin về quy định ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư hiện hành. Các dự án cụ thể sẽ áp dụng một hoặc một số ưu đãi tùy theo lĩnh vực, quy mô, địa bàn đầu tư. Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất.

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ