Văn bản luật

Luat Dau Tu 2020
Luật Đầu tư 2020 – có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 là luật số 61/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021. Bạn đọc

Thong Tu 01 2021 Tt Bkhdt
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định về các loại biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh

Nghi Dinh 01 2021 Nd Cp
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020 được Chính Phủ ban hành ngày 04/01/2021 và có

Luat Doanh Nghiep 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 – Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp 2020 là luật số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021. Bạn đọc

Nghi Dinh 108 2018 Sua Doi Bo Sung Ve Dang Ky Doanh Nghiep
Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp (hết hiệu lực)

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Nghi Dinh 78 2015 Dang Ky Doanh Nghiep
Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (hết hiệu lực)

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Luat Dau Tu 2014
Luật đầu tư 2014 – hết hiệu lực

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội,

Luat Doanh Nghiep 2014
Luật Doanh nghiệp 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội,