Kế toán – Thuế

Cach Tinh Thue Thu Nhap Doanh Nghiep
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tư vấn Luật Việt Nam hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp có phát [...]

muc-phat-cham-nop-to-khai-thue
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

Nếu chậm nộp tờ khai thuế (như tờ khai thuế GTGT, TNDN,…) doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt [...]

Le Phi Mon Bai 2022
Lệ phí môn bài năm 2022

Lệ phí môn bài (hay còn gọi là thuế môn bài) là khoản tiền cố định mà doanh nghiệp hay hộ kinh doanh phải nộp [...]

Chi Phi Hop Ly Khi Tinh Thue Thu Nhap Doanh Nghiep 2
Chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thuế phải nộp. Doanh nghiệp [...]

Cach Tinh Thue Thu Nhap Doanh Nghiep
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp được dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm tính [...]