vi phạm pháp luật

Bao Luc Gia Dinh 1
Bạo lực gia đình và hình phạt hành vi này theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bạo lực gia đình là một hành vi đáng lên án và bị cấm trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp [...]