Hình sự

Toi Lua Dao Chiem Doat Tai San
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy đinh của pháp luật hiện hành

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, được pháp luật quy định những hình phạt nghiêm