Hành chính

Muc Phat Uong Ruou Bia 1
Mức phạt uống rượu bia khi tham gia giao thông

Mức phạt uống rượu bia khi tham gia giao thông được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong

Muc Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh 1
Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… được quy định tại Nghị

Muc Phat Khong Doi Mu Bao Hiem
Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định mới nhất

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông được quy định tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022