Hoàn thành thủ tục xác định trước mã HS số 185/TB-TCHQ

Hoan Thanh Xac Dinh Truoc Ma Hs So 185 Tb Tchq

Hoàn thành thủ tục Xác định trước mã HS cho Chất xử lý LOCTITE BONDACE P5-2 (8) 8Kg của Công Ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam.

Theo văn bản Thông báo về kết quả xác định trước mã số hàng hóa số 185/TB-TCHQ ngày 12/01/2024, Chất xử lý LOCTITE BONDACE P5-2 (8) 8Kg thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác:”, mã số 3208.90.90 “– Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Lưu ý: Bài viết chỉ đăng tải các thông tin công khai đã được công bố trên website của Tổng cục Hải quan để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng.

>> Bài viết liên quan: Xử lý hồ sơ xác định trước mã số HS code

Hoan Thanh Xac Dinh Truoc Ma Hs So 185 Tb Tchq

Theo ghi chú tại văn bản này, kết quả xác định trước mã số hàng hóa có giá trị sử dụng riêng đối với cá nhân, tổ chức có tên trong Đơn đề nghị. Các cá nhân, tổ chức khác không được phép sử dụng văn bản này, nhưng có thể tham khảo để thực hiện việc tự phân loại mã HS đối với hàng hóa của mình.

Hỗ trợ tư vấn 24/7 

Lvn Tu Van Luat Viet Nam (18)