gia đình

Bao Luc Gia Dinh 1
Bạo lực gia đình và hình phạt hành vi này theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bạo lực gia đình là một hành vi đáng lên án và bị cấm trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp [...]

Thủ tục đăng ký kết hôn

Đăng ký kết hôn là thủ tục bắt buộc để được pháp luật và xã hội công nhận là vợ chồng. Thủ tục đăng ký [...]