Thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư

Drawing A Graph

Làm thế nào để đăng ký giấy phép đầu tư? Hồ sơ cần những giấy tờ gì? Trình tự đăng ký giấy phép đầu tư ra sao?… Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn đọc về thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư để có được Giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Hồ sơ thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

– Văn bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

– Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư.

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư như: hộ chiếu còn thời hạn,… (nếu nhà đầu tư là cá nhân).

– Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của chủ đầu tư  (nếu nhà đầu tư là tổ chức)

– Giấy tờ chứng thực cá nhân người đại diện của nhà đầu tư như: hộ chiếu còn thời hạn,… (nếu nhà đầu tư là tổ chức).

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính như: bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng; hoặc báo cáo tài chính 02 năm gần nhất;….

– Cam kết bảo lãnh vốn vay của tổ chức tài chính hoặc công ty mẹ (nếu cơ cấu vốn đầu tư bao gồm cả vốn vay).

– Giải trình về công nghệ, kỹ thuật, tình trạng máy móc và thiết bị sử dụng cho dự án.

– Bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất).

– Hợp đồng thuê địa điểm (văn phòng/xưởng sản xuất/…) kèm theo giấy tờ pháp lý của địa điểm.

Drawing A Graph

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư

» Cơ quan có thẩm quyền

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại một trong các cơ quan sau:

– Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư: Nếu địa điểm đầu tư thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

– Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư: Nếu địa điểm đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

» Trình tự thực hiện

Thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ. Nếu dự án thuộc trường hợp phải xin ý kiến thì thực hiện bước 4; nếu không thì thực hiện tiếp bước 5.

Bước 4: cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi công văn và hồ sơ xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành về dự án đầu tư.

Bước 5: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định về việc cấp giấy phép đầu tư hoặc từ chối cấp giấy phép đầu tư.

Bước 6: Nếu được cấp giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập công ty để thực hiện dự án đã đăng ký.

» Thời gian thực hiện thủ tục

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư cụ thể như sau:

– 01 ngày làm việc để nộp hồ sơ đăng ký đầu tư.

– 15 ngày làm việc để cơ quan quản lý đầu tư thẩm tra hồ sơ.

– 10-20 ngày làm việc để các cơ quan chuyên ngành cho ý kiến về dự án đầu tư.

– 05 ngày làm việc để cơ quan quản lý đầu tư xem xét chấp thuận/không chấp thuận dự án đầu tư.

– 05 ngày làm việc để thực hiện thủ tục thành lập công ty thực hiện dự án đầu tư.

Như vậy, tổng thời gian thực hiện thủ tục là:

– 20 ngày làm việc nếu dự án không phải xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành.

– 30 – 40 ngày làm việc nếu dự án phải xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành.

Ngày làm việc là các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Để thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư, bạn cần am hiểu về các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, quy định về các lĩnh vực ngành nghề có điều kiện cũng như cam kết của Việt Nam trong các cam kết quốc tế. Với kinh nghiệm và chuyên môn, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết cũng như hỗ trợ tư vấn chi tiết các vấn đề liên quan một cách tốt nhất.

 

 

Hỗ trợ tư vấn 24/7 

Lvn Tu Van Luat Viet Nam (18)