Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Khi thay đổi trụ sở chính, công ty cần phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty như thế nào? Thay đổi địa chỉ sẽ phát sinh vấn đề gì?… Bài viết sau đây sẽ giải đáp các vấn đề bạn đọc đang thắc mắc.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty

Việc thay đổi địa chỉ công ty được chia thành 3 trường hợp chính như sau:

– Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận (hay huyện/thành phố trực thuộc tỉnh).

– Thay đổi địa chỉ công ty khác quận (hay huyện/thành phố trực thuộc tỉnh).

– Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh (hay thành phố trực thuộc trung ương, ví dụ: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng,…).

Mỗi trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính này đều có thủ tục và hồ sơ riêng. Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, bạn cần xác định thuộc trường hợp nào để chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo các trình tự khác nhau.

Thu Tuc Thay Doi Dia Chi Cong Ty 1

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

» Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận:

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu.

– Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông/… tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông/… tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục hành chính (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện).

– Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân,…) của người được ủy quyền. 

» Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận:

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu.

– Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông/… tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông/… tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

– Bản sao Thông báo về tình trạng kê khai thuế (Mẫu – 09).

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục hành chính (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện).

– Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân,…) của người được ủy quyền. 

» Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh:

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu.

– Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông/… tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng cổ đông/… tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

– Bản sao Điều lệ công ty mới sửa đổi.

– Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập/… tùy thuộc loại hình doanh nghiệp.

– Bản sao Thông báo về tình trạng kê khai thuế (Mẫu – 09).

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục hành chính (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện).

– Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân,…) của người được ủy quyền. 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

» Cơ quan có thẩm quyền

– Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hiện tại, nếu thay đổi địa chỉ công ty cùng quận và khác quận.

– Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, nếu thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh.

– Cơ quan quản lý thuế của công ty hiện tại, nếu thay đổi địa chỉ công ty khác quận và khác tỉnh.

» Trình tự thực hiện 

– Công ty nộp Mẫu 08 – chuyển địa chỉ công ty (số lượng 04 bản) tại Cơ quan quản lý thuế (chỉ thực hiện nếu thay đổi địa chỉ công ty khác quận hoặc khác tỉnh).

– Nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Nhận kết quả giải quyết thủ tục theo Giấy hẹn trả kết quả thủ tục hành chính.

– Khắc con dấu mới và thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu công ty (nếu có).

» Thời gian thực hiện

– 15 ngày làm việc tại Cơ quan thuế quản lý.

– 05 ngày làm việc tại Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Những lưu ý sau khi thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác. Do đó, sau khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, bạn đọc cần lưu ý các vấn đề như sau:

– Thực hiện thủ tục thay đổi hóa đơn công ty.

– Thay đổi thông tin địa chỉ công ty trên các giấy phép kinh doanh đã được cấp.

– Thông báo việc thay đổi địa chỉ công ty cho bạn hàng, đối tác.

– Thực hiện treo biển công ty tai trụ sở chính mới.

Thủ tục thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khá phức tạp, nếu không có nhiều kinh nghiệm thực hiện thủ tục thì bạn sẽ tốn rất nhiều công sức đi lại và thời gian chờ đợi. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể có được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ với 02 ngày.

Nếu bạn cần tư vấn 24/7 vui lòng liên hệ